CHÚ DƯỢC SƯ

0
1971

Chú Dược Sư, tên đầy đủ là DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH ĐÀ RA NI, là một thần chú trích trong kinh Dược Sư, nguyên văn kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết như sau :

” …

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện, mà Ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bịnh khổ, như là những bệnh gầy còm, co quắp, khô héo, sốt vàng, hoặc bị trúng độc, ma mị trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi chết uổng. Ngài muốn khiến cho những bịnh khổ ấy, đều được tiêu trừ, và có cầu gì cũng được mãn nguyện, thời Ngài liền vào cảnh Ta Ma Đề gọi là cảnh Định, diệt hết khổ não cho các chúng sinh.

Đã vào Định rồi, ở trong nhục kế, phóng đại quang minh, trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni:

“NA MÔ BA GA GOA TÊ. BAI SAI GIA GU RU. VAI TUỘC GIA  PRA BA. RA GIA GIA. TA THA GA TA GIA. ẠC HA TÊ. SAM GIA SAM BUT ĐA GIA. TA ĐI A THA ÔM. BAI SAI GIÊ BAI SAI GIÊ. BAI SAI GIA SAM MUT GA TÊ. XOA HA”

Khi trong quang minh nói thần chú rồi, trái đất chấn động, phóng đại quang minh, hết thảy chúng sinh, bịnh khổ đều trừ, được vui yên ổn.

Ông Mạn Thù này: thấy ai, nam, nữ nếu có bịnh khổ, thì nên nhất tâm, vì người bịnh ấy, tắm, gội, súc miệng sạch rồi, tụng chú một trăm lẻ tám lượt vào một thức ăn, hoặc vào vị thuốc, hoặc vào nước lọc, không có vi trùng, rồi đem cho uống, thì bịnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm, cũng đều được cả, và lại còn được sống lâu, vô bịnh; sau khi mạng chung, sinh sang cõi kia, được ngôi Bất Thối, cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Bởi thế cho nên ông Mạn Thù ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà có lòng tôn trọng, cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên thường trì chú, chớ để lãng quên…”

__________________________

Phương pháp trì tụng chú Dược Sư cũng như trì tụng các thần chú khác, chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần (trì) thần chú, duy trì ngày này qua tháng khác, tùy theo căn cơ, duyên phước của mỗi người mà đạt được linh ứng nhanh chậm khác nhau.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH ĐÀ RA NI

(Phiên âm theo tiếng Phạn)

NA MÔ BA GA GOA TÊ
BAI SAI GIA GU RU
VAI TUỘC GIA PRA BA
RA GIA GIA
TA THA GA TA GIA
ẠC HA TÊ
SAM GIA SAM BUT ĐA GIA
TA ĐI A THA ÔM
BAI SAI GIÊ BAI SAI GIÊ
BAI SAI GIA SAM MUT GA TÊ
XOA HA

( Nếu bạn cần nghe phiên âm, vui lòng bấm vào xem trong video ↓↓ )

_____________

(Phiên âm Hán – Việt )

NAM MÔ BẠC GIÀ PHẠT ĐẾ, BỆ SÁT XÃ,
LŨ LÔ THÍCH LƯU LY, BÁC LẶC BÀ,
HẮC RA XÀ DÃ.
ĐÁT THA YẾT ĐA THA, A RA HẮC ĐẾ.
TAM MIỆU TAM BỘT ĐÀ DA, ĐÁT ĐIỆT THA.
ÁN BỆ SÁT THỆ, BỆ SÁT THỆ, BỆ SÁT XÃ,
TAM MỘT YẾT ĐẾ TOÁ HA.

Đức Phật Dược Sư

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật __()__

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here